Navigácia

Obsah

SLONÍK

Veková skupina: 3-4 ročné deti               Sloníky sme zvedavé,

Učiteľky: Andrea Troppová                   

no vôbec nie ťarbavé:
                 Natália  Petrášová                             kotúľ, ľah, či vyskočiť
                                                                             

– nie je ťažké zacvičiť...

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY  tr. SLONÍK NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023:

SEPTEMBER

- Deň mlieka- tvorivé hry

OKTÓBER

- Malí stopári- jesenná vychádzka do prírody ,zber a poznávanie  prírodnín

- Vychádzka ku záhradkám - pozorovať prácu v záhradke- zber jesennej úrody

- Deň jablka -deň tvorivosti a zábavy, tvorivé výtvarné dielne,ochutnávka  chutných ovocných šalátov

- Veselé tekvičky – jesenné variácie s tekvicami- spoločná aktivita s rodičmi 26.10.2022

NOVEMBER

- Šarkaniáda--púšťanie farebných šarkanov v blízkom okolí

- Veselé hrabličky - úprava školského dvora, vytváranie pozitívneho vzťahu detí k okolitej prírode

- Cestujeme vlakom s ujom Ferkom - 9.11.2022

DECEMBER

- Mikuláš-stretnutie s Mikulášom a rozdávanie balíčkov

- Tvorivé dielne- zhotovovanie vianočných ozdôb- spoločná aktivita s rodičmi

- Vianočná besiedka-slávnostné vystúpenie pre rodičov pri stromčeku

JANUÁR

- Športové aktivity- podporovať prevenciu proti chorobám- otužovanie na snehu

- Starostlivosť  o zvieratká v zime -prikrmovanie vtákov na školskom dvore

FEBRUÁR

- Fašiangový karneval

- Beseda s ujom horárom

MAREC

- Význam separovania odpadu pre životné prostredie- návšteva separačnej haly

- Moja obľúbená kniha – z rozprávky do rozprávky

- Deň vody- aktivity na triede

APRÍL

- ko sa staráme o zvieratká - beseda

- Deň Zeme - výstavka detských prác, aktivity zamerané na poznávanie prírody

- Vychádzka k Smrečianke - pozorovanie a prikrmovanie kačiek

MÁJ

- Turistická vychádzka do prírody, poznávať a pozorovať kvety- herbár

- Stretnutie s ujom rybárom

- Deň mamičiek - darček pre mamičku

JÚN

- Medzinárodný deň detí- zábavné a súťaživé dopoludnie

- Výlet do blízkeho okolia