Navigácia

Obsah

ŽABKA

Veková skupina: 3-4 ročné deti           Kva, kva, kva, kvak žabky malé,
Učiteľky: Ida Bruteničová           veselo si skáču stále,
                 Zuzana Pavlínyová            rozprávočky rady majú,
            vždy sa pekne usmievajú...

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 - tr.ŽABKA

SEPTEMBER :

Výroba  a hra so šarkanmi

OKTÓBER :

Výstavka ovocia –zeleniny-ochutnávka prinesených plodov jesene

Navšteva tržnice s ovocím a zeleninou na Podbrezinách

NOVEMBER :

Vyrezávanie tekvice - tekvičkové  strašidielka

Doprava – vychádzka k hl.ceste – semafor,doprava

Príprava na vianočné  trhy - výroba vianočných ozdôb z odpadového  materiálu

DECEMBER :

Mikulášska  besiedka - posedenie s rodičmi