Navigácia

Obsah

ŽABKA

Veková skupina: 3-5 ročné deti           Kva, kva, kva, kvak žabky malé,
Učiteľky: Ida Bruteničová           veselo si skáču stále,
           Bc. Daša Modrovská           rozprávočky rady majú,
            vždy sa pekne usmievajú...

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY tr. ŽABKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023:

SEPTEMBER

-DEŇ MLIEKA- oboznámenie detí s výrobkami z mlieka- zhotovenie predmetov

  z odpadového materiálu- krabice z mlieka, jogurtov, syrokrému

OKTÓBER

-VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY- ochutnávka prinesených plodov jesene

-DEŇ JABLKA- navštíviť tržnicu na Podbrezinách

NOVEMBER

-VYREZÁVANIE TEKVICE- TEKVIČKOVANIE- tekvičkové strašidielka

-VYCHÁDZKA K HLAVNEJ CESTE- semafor, doprava

-CESTUJEME VLAKOM S UJOM FERKOM- Beseda na triede - 9.11.2022

DECEMBER

-VÝROBA VIANOČNÝCH OZDÔB A POZDRAVOV NA VIANOČNÉ TRHY

JANUÁR:

- Zimné radovánky

- Starostlivosť o vtáčiky a kačky na potoku Smrečianka

FEBRUÁR:

- Karneval

- Beseda s ujom horárom

MAREC:

- Výstava kníh z domácej knižnice 

- Oboznámenie sa s knihami v búdke na stračej nôžke

APRÍL:

- Vychádzka k separačnej hale - HUGO SEPARUJE

- Príprava plagátov ku dňu Zeme

- Ako sa staráme o zvieratká - beseda                  

MÁJ:

- Besiedka ku dňu matiek

- Beseda s ujom rybárom

JÚN:

- Deň detí - súťaže a iné aktivity

- Výlet do blízkeho okolia