Navigácia

Obsah

ŽABKA

Veková skupina: 3-5 ročné deti           Kva, kva, kva, kvak žabky malé,
Učiteľky: Ida Bruteničová           veselo si skáču stále,
           Bc. Daša Modrovská           rozprávočky rady majú,
            vždy sa pekne usmievajú...