Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Materská škola Agátik
Materská škola Agátik

Oznamy

Zobrazené 1-30 z 208
Prevádzka MŠ Agátová počas letných prázdnin

Prevádzka MŠ Agátová počas letných prázdnin

Dátum: 24. 6. 2024

Materská škola Agátová je počas letných prázdnin v prevádzke od 1.7.2024 do 19.7.2024. Rozdelenie detí do tried, ktoré sú počas letných prázdnin prihlásené do MŠ Agátová, budú zverejnené 28.6.2024 na hlavnom vchode.

Do práce na bicykli

Do práce na bicykli

Dátum: 3. 6. 2024

Zamestnanci MŠ Agátová sa už po 5-krát zapojili do národnej kampane DO PRÁCE NA BICYKLI, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách. Trom súťažným tímom prajeme veľa úspechov:):):)

Platby na letné prázdniny

Platby na letné prázdniny

Dátum: 3. 6. 2024

Prosíme rodičov, ktorí cez letné prázdniny prihlásili svoje dieťa do materskej školy (MŠ Agátová a iné MŠ) aby platby - školné a stravné za oba mesiace (júl, august) uhradili najneskôr do 14.6.2024 na účty našej MŠ s variabilným symbolom dieťaťa.

Deň rodiny

Slávnostná akadémia ku Dňu rodiny

Dátum: 27. 5. 2024

21.mája 2024 malí Agátikovia so svojimi pani učiteľkami pripravili dojímavé predstavenie pre svojich najbližších. Tu je malá ochutnávka:):):)

Vesmír očami detí

Vesmír očami detí

Dátum: 29. 4. 2024

Predškoláci reprezentovali deviatimi výtvarnými prácami našu MŠ v XXXIX.ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže "VESMÍR OČAMI DETÍ", ktorú vyhlásila Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. V kategórii do 6 rokov sa medzi piatimi ocenenými umiestnila Kristínka Hollá. Srdečne blahoželáme.

Školský dvor ako miesto vzdelávania

Školský dvor ako miesto vzdelávania

Dátum: 21. 4. 2024

Na školskom dvore sme vybudovali sedem vyvýšených záhonov "Naše záhradky" a inštalovali päť náučných tabúľ "Náučný chodník". Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu.

Letné prázdniny

Letné prázdniny

Dátum: 18. 4. 2024

Prosíme rodičov, aby najneskôr do 25.4.2024 do 8:00hod nahlásili triednym učiteľkám záujem o MŠ počas letných prázdnin. Návrh harmonogramu prevádzok jednotlivých MŠ je zverejnený v šatniach detí i v prílohe.

Neváhajte, príďte so svojimi deťmi medzi nás.

Neváhajte, príďte so svojimi deťmi medzi nás.

Dátum: 7. 4. 2024

Pre deti sú pripravené rôzne hry a tvorivé dielničky, zoznámia sa s pani učiteľkami, novými kamarátmi, bližšie spoznajú prostredie triedy, užijú si spoločné dopoludnie. Rodičia získajú bližšie informácie o zápise detí do MŠ na šk.rok 2024/2025.

Zápis detí na šk.rok 2024/2025

Zápis detí na šk.rok 2024/2025

Dátum: 7. 4. 2024

V dňoch 2.a 3.mája 2024 bude prebiehať zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Agátová na školský rok 2024/2025. Bližšie info tu:

Čítame pre radosť

Čítame pre radosť

Dátum: 2. 4. 2024

Stali sme sa úspešným žiadateľom finančných prostriedkov z rozvojového projektu MŠVVaM SR "Čítame pre radosť", ktorého cieľom je doplniť triedne knižnice v triedach materských škôl pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Zo získaných prostriedkov sme zakúpili 108 knižných titulov.

Ako sme vyniesli Morenu...

Ako sme vyniesli Morenu...

Dátum: 26. 3. 2024

Deti a zamestnanci našej MŠ si 20.3.2024 za výdatnej podpory obyvateľov Podbrezín pripomenuli jeden z ľudových zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias - Vynášanie Moreny. Táto ľudová tradícia sa koná koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka.

Ponožková výzva

Ponožková výzva

Dátum: 21. 3. 2024

21.marec je svetovým dňom Downovho syndrómu. Keďže i v našej MŠ prebieha inkluzívne vzdelávanie, zapojili sme sa dnes do PONOŽKOVEJ VÝZVY. Nie len obutím rozdielnych ponožiek, aktivitami v triedach, ale predškoláci oslovili a obdarovali vyrobeným príveskom rozdielnych ponožiek ľudí na pešej zóne.

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny

Dátum: 21. 3. 2024

Od 28.3.2024 do 2.4.2024 sú veľkonočné prázdniny. V rámci racionalizačných opatrení bude MŠ Agátová zatvorená. Prihlásené deti pôjdu do MŠ Čs.brigády -Bublinka, ktorú určil zriaďovateľ - mesto LM.

"Dobrý sused"

"Dobrý sused"

Dátum: 3. 3. 2024

Cieľom aktivity „Dobrý sused“ spoločnosti BILLA je podporovať zdravie detí v blízkosti jej novootvorených predajní. "Dobrým susedom" sa vo februári stala i naša materská škola Agátik.

Ako sme fašiangovali...

Ako sme fašiangovali...

Dátum: 19. 2. 2024

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
...hudba, tanec, smiech a dobrá nálada to bol fašiangový sprievod pešou zónou Podbrezín. Nechýbali masky a fašiangové dobroty, na ktorých si pochutili deti, rodičia, zamestnanci MŠ i okoloidúci.

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny

Dátum: 16. 2. 2024

Počas jarných prázdnin (od 19.2. do 23.2.2024) bude MŠ Agátik v prevádzke pre prihlásené deti. Deti sú rozdelené do tried Sloník a Mravček v hlavnom vchode. Prosíme rodičov detí, ktoré počas prázdnin nebudú chodiť do MŠ, aby ich nezabudli odhlásiť zo stravy.

Vážení rodičia

Vážení rodičia

Dátum: 23. 1. 2024

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o venovanie 2% z Vašej zaplatenej dane za rok 2023 v prospech
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA AGÁTIK-VESELÁ ŠKÔLKA.
Darované 2% pre našu MŠ znamenajú prejavenie dôvery a podporu rozvíjania našich aktivít v prospech Vašich detí. Viac...

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

Dátum: 23. 12. 2023

Nech vianočný zvonček šťastím Vám zvoní,
nech vianočný čas v lásku sa zmení,
a tak krásne ako sa hviezda ligoce,
tak nádherné a tajomné Vám prajeme Vianoce...

kolektív MŠ Agátik

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny

Dátum: 23. 12. 2023

Od 23.12.2023 do 7.1.2024 sú vianočné prázdniny. V tomto období je MŠ Agátová z rozhodnutia zriaďovateľa zatvorená. Prevádzka bude pokračovať 8.1.2024.

Vianočné trhy 2023 - poďakovanie

Vianočné trhy 2023 - poďakovanie

Dátum: 9. 12. 2023

MŠ Agátik a OZ Agátik-veselá škôlka pripravili pre deti, rodičov a starých rodičov štvrtý ročník VIANOČNÝCH TRHOV. Uskutočnili sa 4.12.2023. Prítomných privítali krátkym programom predškoláci našej MŠ, v stánkoch čakali vianočné dekorácie a výrobky od detí, mamičiek, babičiek aj pani učiteliek.

Naplnili sme "Krabičky plné lásky"

Naplnili sme "Krabičky plné lásky"

Dátum: 25. 11. 2023

Aj naša materská škola - Agátik vie, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. S pomocou detí, rodičov, učiteliek, zamestnancov kuchyne i upratovačiek, sa nám podarilo naplniť a odovzdať 85 krabíc plných lásky určených pre seniorov na celom Slovensku. ĎAKUJEME:):):)

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik

Dátum: 10. 11. 2023

Rodičia predškolákov (tr.Krtko a tr.Mravček) môžu svoje dieťa prihlásiť na lyžiarsky výcvik, ktorý sa pre našu MŠ uskutoční od 22. do 26.januára 2024.

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny

Dátum: 25. 10. 2023

Počas JESENNÝCH PRÁZDNIN od 30.10. do 31.10.2023 bude MŠ Agátik v prevádzke pre deti, ktoré rodičia na toto obdobie prihlásili u triednych učiteliek.

Poďakovanie za dary zeme

Poďakovanie za dary zeme

Dátum: 15. 10. 2023

ODIŠLO LETO, PRIŠLA JESEŇ...
Deti a kolektív našej MŠ Agátik si už po druhý krát pripomenuli tento zvyk malou slávnosťou s prvkami ľudovej kultúry. Ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom, ktorý nám pomohli zrealizovať túto akciu a vytvorili na ňu viac ako 6O strašiakov a strašiačikov.

Vyzdobený areál MŠ Agátik

Vyzdobený areál MŠ Agátik

Dátum: 11. 10. 2023

V spolupráci s deťmi a rodičmi sme vyzdobili areál našej materskej školy Agátik k pripravovanej akcii Poďakovanie za dary zeme. Bola pri tom i TV Liptov...

Zber šípok

Zber šípok

Dátum: 21. 9. 2023

Naša materská škola Agátik sa už po šiesty krát zapojí do projektu ZBER ŠÍPOK S LESMI SR. Zber bude prebiehať od 25.9.2023 do 23.10.2023.

Svetový deň mlieka v školách

Svetový deň mlieka v školách

Dátum: 19. 9. 2023

Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Tento deň 27.septembra je preto dobrá príležitosť, aby si i v našej MŠ deti prostredníctvom zaujímavých aktivít a ochutnávok v rámci jednotlivých tried uvedomili význam mlieka pre naše zdravie.

Ocenenie

Ocenenie

Dátum: 7. 9. 2023

Deti našej MŠ sa koncom školského roka zapojili svojimi výtvarnými prácami do súťaže "Od semienka po strom", ktorú vyhlásili LESY SR k 100- mu výročiu založenia š.p. OZ Semenoles v Liptovskom Hrádku. 1.miesto v kategórii materské školy získal Jakubko Vacek. Srdečne gratulujeme.

Oznam

Oznam

Dátum: 8. 8. 2023

Dňa 24.8.2023 (štvrtok) o 13:00 hod sa uskutoční stretnutie rodičov novoprijatých detí v školskom roku 2023/2024 v jedálni MŠ, kde sa rodičia dozvedia bližšie informácie o nástupe ich dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 4.9.2023.

Mechúrik Koščúrik

Mechúrik Koščúrik

Dátum: 5. 7. 2023

Za siedmimi horami a siedmimi dolami,
kde sa voda sypala a piesok sa lial,
bola jedna materská škola,
v ktorej pani učiteľky naštudovoli a nacvičili divadelné predstavenie pre deti: MECHÚRUK-KOŠČÚRUK S KAMARÁTMI.

Zobrazené 1-30 z 208

MŠ Agátik

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Jedálny lístok

Jedálny lístok

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 7. 2024
slabý dážď 31 °C 18 °C
utorok 16. 7. mierny dážď 32/20 °C
streda 17. 7. mierny dážď 31/18 °C
štvrtok 18. 7. slabý dážď 28/17 °C

Materská škola Agátik


hore