Navigácia

Obsah

O nás

     Naša materská škola Agátik sa nachádza v Liptovskom Mikuláši na sídlisku Podbreziny. Obklopená je nádhernými kopcami Tatier. Sídliskom plným zelene preteká potok Smrečianka, ktorý sa neďaleko vlieva do rieky Váh.

     Brány našej MŠ sa prvýkrát otvorli 15. septembra 1987. Pôvodne vznikla ako spoločné zariadenie DJ+MŠ. Dnes má materská škola 7 tried, ktoré s úsmevom a radosťou navštevuje asi 150 detí. Poskytujeme celodennú výchovno – vzdelávaciu starostlivosť deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Deťom sa venuje 15 kvalifikovaných učiteliek vrátane riaditeľky. Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu „Agátik s kamarátmi spoznáva svet“.

     Súčasťou materskej školy je priestranná jedáleň, telocvičňa, máme aj vlastnú práčovňu. K materskej škole neodmysliteľne patria aj zrekonštruované terasy a krásny, rozľahlý a priestranný školský dvor. Deti tu trávia veľa času nielen pohybovými činnosťami, ale v letných mesiacoch aj rôznymi edukačnými aktivitami.

Fotogaléria

14.11.2019

Divadlo THEATRO

Divadlo THEATRO

V príbehu uja Doremi sa deti dozvedeli vela zaujímavého o hudbe, hudobných nástrojoch aj tanci ...

Detail

13.11.2019

Beseda s Mestskou políciou

Beseda s Mestskou políciou

Ako sa správame na ulici a aké sú dôsledky nevhodného správania si myšky rozprávali s príslušníčkami MsP.

Detail

13.11.2019

Dopravné prostriedky

Dopravné prostriedky

Žabky v edukačných aktivitách poznávali dopravné prostriedky. Na prechádzke pozorovali dopravu a vyskúšali si bezpečné prechádzanie cez prechod.

Detail

12.11.2019

Viacboj všestrannosti

Viacboj všestrannosti

V rámci Európskeho dňa športu súťažili deti z MŠ z celého mesta. Zúčastnili sa aj deti z našej MŠ a s ostatnými kamarátmi si zmerali sily v rôznych disciplínach.

Detail

12.11.2019

Bezpečne na ceste

Bezpečne na ceste

Na besede s policajtkou sa krtkovia dozvedeli, ako správne prechádzať cez cestu i ako byť zodpovedným účastníkom cestnej premávky.

Detail

Aktuality

22.10.2019

agátik

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

RIADITEĽKA MŚ AGÁTIK ZVEREJŇUJE PONUKU VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST NA POZÍCIE: UĆITEĹ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA a EKONOMICKÝ ZAMESTNANEC MŠ. Bližšie informácie TU:

Detail

02.10.2019

korčulovanie

Školský korčuliarsky program

Naša materská škola sa v spolupráci s mestom LM a SZĽH zapojila do ŠKOLSKÉHO KORČULIARSKEHO PROGRAMU. Predškoláci z tried Mravček a Krtko sa zúčastnili dvoch týždňových kurzov pod vedením certifikovaných trénerov. Hlavnou myšlienkou týchto kurzov bola snaha umožniť deťom získať nové pohybové zručnosti a školám pomôcť zrealizovať štátny vzdelávací program telesnej výchovy, ktorý obsahuje aj korčuľovanie ako sezónnu činnosť, s ktorou sa deti majú oboznámiť.

Detail

19.09.2019

zbery

Zber šípok a starého papiera

Naša materská škola Agátik sa už po tretí krát zapojila do projektu: ZBER ŠÍPOK S LESMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Zber prebieha od 16.9. 2019 do 21.10.2019. V dňoch 23.9. - 27.9.2019 zároveň prebieha ZBER STARÉHO PAPIERA. Prosíme rodičov o pomoc a spoluprácu. Viac:

Detail

13.09.2019

mš

Slávnostné otvorenie

Dňa 12.9.2019 sa uskutočnilo za prítomnosti primátora mesta, vedúceho odboru školstva a médií slávnostné otvorenie Školskej jedálne pri materskej škole Agátik. Predškoláci z našej Mš krátkym programom pozdravili všetkých prítomných. Po slávnostnom prestrihnutí pásky prítomní nahliadli do novovybavenej kuchyne. Vedúca školskej jedálne pozvala všetkých prítomných na ochutnávku jedál pripravovaných pre deti. Foto:

Detail

26.08.2019

stol

Oznam o zmene poplatkov za stravu

Od 01.09.2019 na základe prijatého VZN mesta LM č. 8/2019 sa menia poplatky za stravu v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 Školského zákona nasledovne: celodenná strava - 1,55 € na deň ( 1,55 x 20 = 31,- € na mesiac) predškoláci - 0,35 € na deň ( 0,35 x 20 = 7,- € na mesiac) V mesiaci september aj predškoláci platia plnú sumu, t.j. 31,- €. Poplatok za stravné sa bude uhrádzať mesiac vopred - vždy k 25.dňu v mesiaci. V septembri je teda potrebné uhradiť aj stravné za október. Predškoláci uhradia 7 €, ostatné deti 31€.

Detail

23.08.2019

logo

Stretnutie rodičov

Dňa 26.8.2019 (pondelok) o 13.00hod sa uskutoční stretnutie rodičov nových detí zapísaných do našej MŠ na šk.rok 2019/2020. Stretnutie sa uskutoční v jedálni MŠ (hlavný vchod. 1.poschodie vedľa riaditeľne) bez prítomnosti detí. Účasť rodičov je potrebná!!!

Detail

23.08.2019

začiatok

Začiatok školského roka 2019/2020

Prevádzka MŠ Agátik v šk.roku 2019/2020 sa začína 2.9.2019 o 6:00hod. Zoznamy detí budú zverejnené na vchodových dverách pavilónov.

Detail

28.06.2019

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI 3

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

Dovidenia škôlke aj kamarátom dnes povedali naši predškoláci z tried Myška, Levík a Mravček. Na rozlúčku si pripravili krásny program, ktorým pozdravili aj svojich rodičov. Kamarátom-škôlkárom na záver venovali milé darčeky. Fotky z akcie môžete vidieť tu:

Detail