Navigácia

Obsah

OZNAM - PREBERANIE ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY NA šk.rok 2020/2021

Dňa 9.6.2020 (utorok) v čase od 9:00hod. do 16:00hod si zákonný zástupca dieťaťa, ktorý požiadal o prijatie dieťaťa do MŠ na šk.rok 2020/2021, prevezme rozhodnutie o prijatí v materskej škole vo vchode tr. MYŠKA (hlavná brána druhý vchod vľavo). Preberanie rozhodnutí bude prebiehať v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami (rúška, dezinfekcia, odstupy, vlastné pero) bez prítomnosti detí.

___________________________________________________________________

Vážení rodičia,
na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 18.05.2020 sme pripravení spustiť prevádzku materskej školy s obmedzeným režimom a za predpokladu dodržiavania hygienicko-epidemiologických nariadení. Na základe zisťovania záujmu medzi rodičmi o návštevu MŠ ich dieťaťom, personálnych a priestorových podmienok našej MŠ bude v prevádzke 5 tried. Deti budú do tried rozdelené nasledovne:
trieda
počet detí
zaradené deti z tried
SLNIEČKO 14 slniečko 7,   žabka 7
ŽABKA 14 krtko 14
LEVÍK 15 levík 11, žabka 4
SLONÍK 14 sloník 7, myška 7
MRAVČEK 13 mravček 13

Prosíme rodičov  detí prihlásených od 1.6.2020 do MŠ, aby sa oboznámili a vzali na vedomie 

Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ do konca školského roku 2019/2020.

 

O nás

     Naša materská škola Agátik sa nachádza v Liptovskom Mikuláši na sídlisku Podbreziny. Obklopená je nádhernými kopcami Tatier. Sídliskom plným zelene preteká potok Smrečianka, ktorý sa neďaleko vlieva do rieky Váh.

     Brány našej MŠ sa prvýkrát otvorli 15. septembra 1987. Pôvodne vznikla ako spoločné zariadenie DJ+MŠ. Dnes má materská škola 7 tried, ktoré s úsmevom a radosťou navštevuje asi 150 detí. Poskytujeme celodennú výchovno – vzdelávaciu starostlivosť deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Deťom sa venuje 15 kvalifikovaných učiteliek vrátane riaditeľky. Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu „Agátik s kamarátmi spoznáva svet“.

     Materskú školu tvoria triedy s moderným vybavením, telocvičňa, vlastná  práčovňa. Súčasťou je školská kuchyňa a  priestranná jedáleň. K materskej škole neodmysliteľne patria aj zrekonštruované terasy, krásny a priestranný školský dvor. Deti tu trávia veľa času nielen pohybovými činnosťami, ale v letných mesiacoch aj rôznymi výchovno-vzdelávacími  aktivitami.

Fotogaléria

28.05.2020

Čo sa skrýva v tráve 4-5 ročné deti

Čo sa skrýva v tráve 4-5 ročné deti

Hopsarasa, to je krása, keď stonožka ponáhľa sa, medzi trávou kvietkami so svojimi nôžkami...

Detail

28.05.2020

Poznaj svoje telo 4-5 ročné deti

Poznaj svoje telo 4-5 ročné deti

Len čo vstanem z postele, už aj cvičím vesele... ruky hore, ruky dolu, od seba a zase spolu... čupnem, vstanem, vyskočím, veselo sa zatočím

Detail

27.05.2020

Poznaj svoje telo-predškoláci

Poznaj svoje telo-predškoláci

Človek ten má zmyslov päť, viem ich všetky naspamäť. Porátam ich veru tak, je to hmat, čuch, chuť, sluch a zrak.

Detail

21.05.2020

Čo sa skrýva v tráve - predškoláci

Čo sa skrýva v tráve - predškoláci

Letí včielka neveľká, navštevuje kvety, šušká lúke do uška: "šikovné sú deti..."

Detail

18.05.2020

Čo sa skrýva v tráve - najmladšie deti

Čo sa skrýva v tráve - najmladšie deti

Letí včielka neveľká, navštevuje kvety, šušká lúke do uška: "šikovné sú deti..."

Detail

Aktuality

07.04.2020

sme doma

SME DOMA

... je názov tej časti našej webovej stránky, kde Vám každý týždeň ponúkame niekoľko vzdelávacích aktivít pre deti od 3 do 6 rokov. Aktivity,ktoré pripravíme, sú dobrovoľné, nemusíte ich vypracovať všetky. Vyberte si tie, ktoré sa Vám a Vašim deťom páčia. Nechajte deti pracovať aj samostatne, uvidíte - sú šikovné, iste to zvládnu.

Detail

06.04.2020

zápis

Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021

Zápis detí do MŠ Agátik na školský rok 2020/2021 bude 4.5. a 5.5.2020 od 8.00 do 16.00hod. Bližšie informácie o spôsobe/možnostiach podávania žiadostí nájdete na...

Detail

30.03.2020

popl

POPLATKY

V dôsledku koronavírusu je prevádzka MŠ prerušená až do odvolania. Žiadam rodičov, aby platby - trvalé príkazy pozastavili – zrušili. Tí rodičia, ktorí nižšie uvedené poplatky už zaplatili, budú mať vyúčtované a ich pomerná časť im bude vrátená na konci školského roka. POPLATKY: a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedální

Detail

12.03.2020

oz

OZNAM

Z dôvodu zabránenia šírenia ochorenia COVID-19 Krízový štáb SR dnes rozhodol o CELOPLOŠNOM ZATVORENÍ škôl, MŠ a školských zariadení opätovne od 30. 3. 2020 až do odvolaniana.

Detail

21.02.2020

jar

Jarné prázdniny

Počas JARNÝCH PRÁZDNIN od 24.2.2020 do 28.2.2020 budú prihlásené deti zlúčené v triedach hlavného vchodu tr.Sloník a tr.Mravček podľa rozpisu. Prevádzka na všetkých triedach bude pokračovať 2.3.2020.

Detail

19.12.2019

logo

OZNAM

Riaditeľka MŠ Agátová oznamuje rodičom, že počas vianočných prázdnin v čase od 23.12.2019 do 6.1.2020 bude MŠ zatvorená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí. Prevádzka MŠ začne 7.1.2020 (otvorená bude jedna trieda pre už nahlásené deti).Bežná prevádzka MŠ začína 8.1.2020 V prípade nejasností prosím kontaktovať riaditeľku MŠ.

Detail

07.12.2019

Pred oknom, za oknom... 2

Pred oknom, za oknom...

....6.12.2019 zavítala do našej materskej školy návšteva zo Severného pólu. Deti sa usilovne pripravovali, aby Mikuláša privítali peknou básničkou alebo pesničkou. A Mikuláš im za to nadelil plné vrece stavebníc, kníh, nechýbali ani autá a bábiky v kočíku. Foto...

Detail