Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Materská škola Agátik
Materská škola Agátik

Občianske združenie

Občianske zduženie Agátik-veselá škôlka so sídlom Agátová 637, Liptovský Mikuláš bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 21.7.2017.

Jeho cieľom je najmä:

  • aktívne napomáhať pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
  • pri riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových problémov
  •  zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy, výučby a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení 
  • finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok a literatúry
  • finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní vnútorných priestorov a vonkajšieho prostredia – školského dvora
  • finančne pomáhať pri nákupe nových hračiek
  • finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít pre deti materskej školy
  • poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlet, exkurziu, kultúrne podujatia a športové aktivity

Materská škola Agátik


hore