Obsah

Aktivity pre 4-5 ročné deti.

Čo potôčik žblnkoce

Potôčik si žblnká, hrá sa s vlnkou vlnka.                                                           Pochváliť svojimi aktivitami sa môžete na:

Veselosti je v ňom dosť, žblnká deťom pre radosť.                                          tr. LEVÍK :       triedalevik@gmail.com

Žblnky, žblnky, žblnky, utekajú vlnky.                                                                tr. MYŠKA :     triedamyska@gmail.com

    kvapka vody-využitie               krátky relaxačný film o vode                  grfomotorika

   Stiahnuť pracovný list                         Započúvaj sa do zvuku zurčiaceho potoka.....                             Stiahnuť pracovný list                                                                Pozri sa na život v okolí vodných tokov a pomenuj                                                                                                                                        živočíchov, ktorých vo filme spoznáš.

      rozprávka                 grafomotorika                        zacvičme si                    urob si vlastný dážď

      Stiahnuť rozprávku                  Stiahnuť pracovný list                          Stiahnuť cvičenie                           Stiahnuť nápady

           počítaj              básničky              grafomotorika

                   Stiahnuť pracovný list                                    Stiahnuť básničky                                        Stiahnuť pracovný list

      prvá cesta kvapky          tvorivé nápady         rozprávka o kolobehu vody

      Zoznám sa s kvapkou a jej putovaním...               Stiahnuť nápady                       Voda je neodmysliteľnou súčasťou                                                                                                                                                                            života na Zemi.

      kvapká, kvapka             prezentácia o vode           klope dáždik

        Zaspievaj si so Zlatou bránou                  Stiahnuť prezentáciu Voda okolo nás                 Zaspievaj si so Zlatou bránou                 pesničku Kvapká, kvapka...                     Po stiahnutí a otvorení prezentácie ju                      pesničku Klope dáždik...                                                                                     spustíte klávesou F5 zatvoríte ESC.