Obsah

Aktivity pre 4-5 ročné deti.

Veľká noc

Téma Veľkej noci je viac ako aktuálna, preto aj materiály pre deti sa budú niesť v tomto duchu, Deti si precvičia orientáciu pri hľadaní cestičiek, grafomotoriku, vyfarbovanie, lepenie skladanie a mnohé ďalšie činnosti. Naučia sa básničku, oddýchnu si pri rozprávke i zacvičia si spolu s Vami. Deti sa môžu svojimi výtvormi pochváliť kamarátom i pani učiteľkám. Ako? Stačí keď rodič detský výtvor podpíše (napr. Peťko V. tr.Levík), odfotí a fotku pošle pani učiteľkám na triedny email. 

tr. LEVÍK :       triedalevik@gmail.com

tr. MYŠKA :     triedamyska@gmail.com

nájdi cestičku a pozbieraj vajíčka                  nájdi cestičku                      grafomotorika                   vymaľuj a strihaj

Stiahnuť pracovný list            Stiahnuť pracovný list                  Stiahnuť pracovný list                       Stiahnuť pracovný list

 

striháme/trháme a lepíme                veselo tvoríme                        skladaj puzzle                    veľkonočná básnička

Stiahnuť pracovný list              Stiahnuť nápady                          Stiahnuť pracovný list                      Stiahnuť básničky

pozrieť si rozprávku      zacvičiť si

Prosím skúste si nájsť čas  a pozrieť si spolu s dieťatkom            Pohybové cvičenie je bežnou súčasťou dňa v materskej
rozprávku Chalúpka na vršku – O zvykoch, ktoré sú spojené       škole. Ak majú deti chuť si zacvičiť, tak sa pokúsime    s Veľkou nocou. Následne sa s ním porozprávajte o tom,            o takú malú náhradu s obľúbenou detskou pesničkou.
čo z toho sa vo Vašej rodine zachováva a čo robíte inak.             Dohodnite sa, že počas tejto pesničky si môže dieťa                                                                                                                    poskákať, zatancovať podľa chuti.  Poprípade si                                                                                                                                             zatancujte spolu s dieťatkom :-).