Navigácia

Obsah

MYŠKA

Veková skupina: 5-6 ročné deti                                    Sme šikovné myšičky,
Učiteľky:  Jana Surmová  učíme sa básničky.
                    Erika Štricová, zást. riad.MŠ                               Kreslíme aj maľujeme,
                                                                                   pesničky však milujeme...
                                                                                                             Tanec je náš kamarát,
                                                                                                             poďte s nami tancovať...

PLÁNOVANÉ AKTIVITY  tr. MYŠKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023:

SEPTEMBER:

- Návšteva SMOPAJ – Exkurzia na tému Malí hubári - 13.9.2022

- Návšteva a exkurzia farmy pri príležitosti Dňa mlieka - 28.9.2022

OKTÓBER:

- Škola v prírode 17.10. – 20.10.2022

- Spevom a tancom potešíme starkých v DSS

NOVEMBER:

- Rodný môj kraj - hudobná dielňa - cyklické vzdelávanie LKS - 14.11.2022

- Stopy zvierat - NAPANT - 24.11.2022

- Tvorivé dielne s rodičmi - 24.11.2022

- Rodný môj kraj - tanečná dielňa - cyklické vzdelávanie LKS - 28.11.2022

DECEMBER:

- Rodný môj kraj - remeselná dielňa - cyklické vzdelávanie LKS - 2.12.2022

- Vôňa Vianoc - pečenie a zdobenie medovníkov - 8.12.2022

- Vianočná besiedka - 20.12.2022

JANUÁR:

- Lyžiarsky výcvik – 16.1. – 20.1.2023

FEBRUÁR:

- „Príbehy písané v snehu“ – spolupráca s NAPANT – 1.2.2023

-  Karneval – 8.2.2023

MAREC:

- Separovanie - beseda s príslušníkmi MP - 16.3.2023

- „Marec mesiac knihy“ – návšteva šk. knižnice ZŠ s MŠ Okoličianska - 15.3.2023

- „Macko uško v meste - separovanie – beseda s členmi mestskej polície LM - 16.3.2023

-  Aktivity k Dňu vody - 22.3.2023

-  Tvorivé dielne k Veľkej noci - 29.3.2023

- „Rozprávková noc s H.CH.Andersenom“  - rozprávková noc v MŠ - 31.3.2023

APRÍL:

- „Otvorená hodina u prvákov“ –  ZŠ J.Kráľa Podbreziny - 5.4.2023

- „Príbeh sedliaka Ignáca" - spolupráca s NAPANT ku dňu Zeme – 21.4.2023

- „Separujeme = chránime“ - návšteva separačnej haly  Podbreziny

MÁJ:

- Besiedka ku dňu matiek

- „Usilovný ako včielka" - spolupráca s NAPANT  - 16.5.2023 – outdoorové vyučovanie

JÚN:

- ,, Bezpečne na ceste´´- beseda s príslušníkmi štátnej polície - 14.6.2023

- Koncoročný výlet

- „Už pôjdeme do školy“ – rozlúčka s predškolákmi