Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Materská škola Agátik
Materská škola Agátik

Oznamy

Zobrazené 1-30 z 204
Vesmír očami detí

Vesmír očami detí

Dátum: 29. 4. 2024

Predškoláci reprezentovali deviatimi výtvarnými prácami našu MŠ v XXXIX.ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže "VESMÍR OČAMI DETÍ", ktorú vyhlásila Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. V kategórii do 6 rokov sa medzi piatimi ocenenými umiestnila Kristínka Hollá. Srdečne blahoželáme.

Školský dvor ako miesto vzdelávania

Školský dvor ako miesto vzdelávania

Dátum: 21. 4. 2024

Na školskom dvore sme vybudovali sedem vyvýšených záhonov "Naše záhradky" a inštalovali päť náučných tabúľ "Náučný chodník". Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu.

Letné prázdniny

Letné prázdniny

Dátum: 18. 4. 2024

Prosíme rodičov, aby najneskôr do 25.4.2024 do 8:00hod nahlásili triednym učiteľkám záujem o MŠ počas letných prázdnin. Návrh harmonogramu prevádzok jednotlivých MŠ je zverejnený v šatniach detí i v prílohe.

Neváhajte, príďte so svojimi deťmi medzi nás.

Neváhajte, príďte so svojimi deťmi medzi nás.

Dátum: 7. 4. 2024

Pre deti sú pripravené rôzne hry a tvorivé dielničky, zoznámia sa s pani učiteľkami, novými kamarátmi, bližšie spoznajú prostredie triedy, užijú si spoločné dopoludnie. Rodičia získajú bližšie informácie o zápise detí do MŠ na šk.rok 2024/2025.

Zápis detí na šk.rok 2024/2025

Zápis detí na šk.rok 2024/2025

Dátum: 7. 4. 2024

V dňoch 2.a 3.mája 2024 bude prebiehať zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Agátová na školský rok 2024/2025. Bližšie info tu:

Čítame pre radosť

Čítame pre radosť

Dátum: 2. 4. 2024

Stali sme sa úspešným žiadateľom finančných prostriedkov z rozvojového projektu MŠVVaM SR "Čítame pre radosť", ktorého cieľom je doplniť triedne knižnice v triedach materských škôl pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Zo získaných prostriedkov sme zakúpili 108 knižných titulov.

Ako sme vyniesli Morenu...

Ako sme vyniesli Morenu...

Dátum: 26. 3. 2024

Deti a zamestnanci našej MŠ si 20.3.2024 za výdatnej podpory obyvateľov Podbrezín pripomenuli jeden z ľudových zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias - Vynášanie Moreny. Táto ľudová tradícia sa koná koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka.

Ponožková výzva

Ponožková výzva

Dátum: 21. 3. 2024

21.marec je svetovým dňom Downovho syndrómu. Keďže i v našej MŠ prebieha inkluzívne vzdelávanie, zapojili sme sa dnes do PONOŽKOVEJ VÝZVY. Nie len obutím rozdielnych ponožiek, aktivitami v triedach, ale predškoláci oslovili a obdarovali vyrobeným príveskom rozdielnych ponožiek ľudí na pešej zóne.

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny

Dátum: 21. 3. 2024

Od 28.3.2024 do 2.4.2024 sú veľkonočné prázdniny. V rámci racionalizačných opatrení bude MŠ Agátová zatvorená. Prihlásené deti pôjdu do MŠ Čs.brigády -Bublinka, ktorú určil zriaďovateľ - mesto LM.

"Dobrý sused"

"Dobrý sused"

Dátum: 3. 3. 2024

Cieľom aktivity „Dobrý sused“ spoločnosti BILLA je podporovať zdravie detí v blízkosti jej novootvorených predajní. "Dobrým susedom" sa vo februári stala i naša materská škola Agátik.

Ako sme fašiangovali...

Ako sme fašiangovali...

Dátum: 19. 2. 2024

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
...hudba, tanec, smiech a dobrá nálada to bol fašiangový sprievod pešou zónou Podbrezín. Nechýbali masky a fašiangové dobroty, na ktorých si pochutili deti, rodičia, zamestnanci MŠ i okoloidúci.

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny

Dátum: 16. 2. 2024

Počas jarných prázdnin (od 19.2. do 23.2.2024) bude MŠ Agátik v prevádzke pre prihlásené deti. Deti sú rozdelené do tried Sloník a Mravček v hlavnom vchode. Prosíme rodičov detí, ktoré počas prázdnin nebudú chodiť do MŠ, aby ich nezabudli odhlásiť zo stravy.

Vážení rodičia

Vážení rodičia

Dátum: 23. 1. 2024

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o venovanie 2% z Vašej zaplatenej dane za rok 2023 v prospech
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA AGÁTIK-VESELÁ ŠKÔLKA.
Darované 2% pre našu MŠ znamenajú prejavenie dôvery a podporu rozvíjania našich aktivít v prospech Vašich detí. Viac...

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

Dátum: 23. 12. 2023

Nech vianočný zvonček šťastím Vám zvoní,
nech vianočný čas v lásku sa zmení,
a tak krásne ako sa hviezda ligoce,
tak nádherné a tajomné Vám prajeme Vianoce...

kolektív MŠ Agátik

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny

Dátum: 23. 12. 2023

Od 23.12.2023 do 7.1.2024 sú vianočné prázdniny. V tomto období je MŠ Agátová z rozhodnutia zriaďovateľa zatvorená. Prevádzka bude pokračovať 8.1.2024.

Vianočné trhy 2023 - poďakovanie

Vianočné trhy 2023 - poďakovanie

Dátum: 9. 12. 2023

MŠ Agátik a OZ Agátik-veselá škôlka pripravili pre deti, rodičov a starých rodičov štvrtý ročník VIANOČNÝCH TRHOV. Uskutočnili sa 4.12.2023. Prítomných privítali krátkym programom predškoláci našej MŠ, v stánkoch čakali vianočné dekorácie a výrobky od detí, mamičiek, babičiek aj pani učiteliek.

Naplnili sme "Krabičky plné lásky"

Naplnili sme "Krabičky plné lásky"

Dátum: 25. 11. 2023

Aj naša materská škola - Agátik vie, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. S pomocou detí, rodičov, učiteliek, zamestnancov kuchyne i upratovačiek, sa nám podarilo naplniť a odovzdať 85 krabíc plných lásky určených pre seniorov na celom Slovensku. ĎAKUJEME:):):)

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik

Dátum: 10. 11. 2023

Rodičia predškolákov (tr.Krtko a tr.Mravček) môžu svoje dieťa prihlásiť na lyžiarsky výcvik, ktorý sa pre našu MŠ uskutoční od 22. do 26.januára 2024.

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny

Dátum: 25. 10. 2023

Počas JESENNÝCH PRÁZDNIN od 30.10. do 31.10.2023 bude MŠ Agátik v prevádzke pre deti, ktoré rodičia na toto obdobie prihlásili u triednych učiteliek.

Poďakovanie za dary zeme

Poďakovanie za dary zeme

Dátum: 15. 10. 2023

ODIŠLO LETO, PRIŠLA JESEŇ...
Deti a kolektív našej MŠ Agátik si už po druhý krát pripomenuli tento zvyk malou slávnosťou s prvkami ľudovej kultúry. Ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom, ktorý nám pomohli zrealizovať túto akciu a vytvorili na ňu viac ako 6O strašiakov a strašiačikov.

Vyzdobený areál MŠ Agátik

Vyzdobený areál MŠ Agátik

Dátum: 11. 10. 2023

V spolupráci s deťmi a rodičmi sme vyzdobili areál našej materskej školy Agátik k pripravovanej akcii Poďakovanie za dary zeme. Bola pri tom i TV Liptov...

Zber šípok

Zber šípok

Dátum: 21. 9. 2023

Naša materská škola Agátik sa už po šiesty krát zapojí do projektu ZBER ŠÍPOK S LESMI SR. Zber bude prebiehať od 25.9.2023 do 23.10.2023.

Svetový deň mlieka v školách

Svetový deň mlieka v školách

Dátum: 19. 9. 2023

Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Tento deň 27.septembra je preto dobrá príležitosť, aby si i v našej MŠ deti prostredníctvom zaujímavých aktivít a ochutnávok v rámci jednotlivých tried uvedomili význam mlieka pre naše zdravie.

Ocenenie

Ocenenie

Dátum: 7. 9. 2023

Deti našej MŠ sa koncom školského roka zapojili svojimi výtvarnými prácami do súťaže "Od semienka po strom", ktorú vyhlásili LESY SR k 100- mu výročiu založenia š.p. OZ Semenoles v Liptovskom Hrádku. 1.miesto v kategórii materské školy získal Jakubko Vacek. Srdečne gratulujeme.

Oznam

Oznam

Dátum: 8. 8. 2023

Dňa 24.8.2023 (štvrtok) o 13:00 hod sa uskutoční stretnutie rodičov novoprijatých detí v školskom roku 2023/2024 v jedálni MŠ, kde sa rodičia dozvedia bližšie informácie o nástupe ich dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 4.9.2023.

Mechúrik Koščúrik

Mechúrik Koščúrik

Dátum: 5. 7. 2023

Za siedmimi horami a siedmimi dolami,
kde sa voda sypala a piesok sa lial,
bola jedna materská škola,
v ktorej pani učiteľky naštudovoli a nacvičili divadelné predstavenie pre deti: MECHÚRUK-KOŠČÚRUK S KAMARÁTMI.

Prevádzka MŠ Agátová počas letných prázdnin

Prevádzka MŠ Agátová počas letných prázdnin

Dátum: 25. 6. 2023

Materská škola Agátová je počas letných prázdnin v prevádzke od 3.7.2023 do 14.7.2023. Rozdelenie detí do tried, ktoré sú počas letných prázdnin prihlásené do MŠ Agátová, budú zverejnené 30.6.2023 na hlavnom vchode.

Olympiáda Agátikov

Olympiáda Agátikov

Dátum: 30. 5. 2023

Na známosť sa všetkým dáva mimoriadna, krátka správa. Podľa dobrých zvykov bude OLYMPIÁDA AGÁTIKOV. Deti si vo svojich kategóriách zmerajú sily v olympijskom trojboji: beh na 20m, hod loptou a skok z miesta do diaľky. Najmenší škôlkari budú súťažiť v obratnosti na pripravených stanovištiach.

"Sadenie mája"

"Sadenie mája"

Dátum: 28. 5. 2023

Zachovávanie ľudových zvykov a tradícií je súčasťou života detí v našej materskej škole, a tak po "Vynesení Moreny" a privítaní Jari si v pondelok deti a zamestnanci našej MŠ pripomenú ďalší zo zvykov nášho kraja "SADENIE MÁJA"

Interaktívna podlaha 1

Interaktívna podlaha

Dátum: 19. 5. 2023

Deti v našej materskej škole sa vzdelávajú a hrajú interaktívne ...

Zobrazené 1-30 z 204

Materská škola Agátik


hore