Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Materská škola Agátik
Materská škola Agátik

Platby - školné/stravné

Školné

číslo účtu: SK90 5600 0000 0081 0946 9001

Zákonný zástupca uhrádza príspevok 25€/za dieťa do 10-teho v mesiaci.

Platí od 1.1.2023 jednotne pre všetky deti navštevujúce MŠ.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

 • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 • ak zákonný zástupca dieťat‘a predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom,
 • že je poberatel‘om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Úplné znenie: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2022/VZN

V prípade otázok volať v čase 8.00-12.00 hod na t.č. 0948/475 156 p. Běhalová (admin. pracovníčka MŠ).

Stravné

číslo účtu: SK89 5600 0000 0081 0946 3005

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2022/VZN sa od 1.1.2023 mení výška príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za stravu poskytnutú v školskej jedálni.

Úplné znenie: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2022/VZN

Príspevok na stravovanie dieťaťa uhrádza zákonný zástupca do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

Celodenná strava (stravník - dieťa MŠ vo veku 2-5 rokov) vo výške stravného limitu 2.60 € z toho:

 • desiata: 0,50 €
 • obed: 1,20 €
 • olovrant: 0,40 €
 • režijné náklady: 0,50 €

Mesačná zálohová platba je 52,00 €

S účinnosťou od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR  SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácie na stravu. Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume 1,40€ za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu v prípade, že dieťa navštevuje:

 • posledný ročník MŠ a rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
 • MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima 
 • MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Vzhľadom na zmenu kategórií oprávnených detí sa od 01.05.2023 už nebude prihliadať na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa, t.j. dieťaťu od 01.05.2023 môže byť poskytnutá dotácia na stravu aj v prípade, ak naň rodič poberá daňový bonus.

V prípade uplatnenia dotácie výška príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa  je  1,20 €/na deň. Mesačná zálohová platba je 24,00 €. V mesiaci september zákonný zástupca v prípade uplatnenia dotácie zaplatí plnú sumu t.j. 52,00 € (kaucia) + 24,00€ za mesiac september a následne za každý další mesiac dochádzky dieťaťa do MŠ. Ak zákonný zástupca neodhlási dieťa zo stravy v stanovenom čase viac ako dva dni po sebe, uhradí za neodobratú stravu plnú sumu vo výške 2,60€

V prípade otázok volať v čase 8.00-12.00 hod na t.č. 0911/332 494 p. Jezná (vedúca jedálne MŠ).

MŠ Agátik

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Jedálny lístok

Jedálny lístok

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 7. 2024
slabý dážď 31 °C 18 °C
utorok 16. 7. mierny dážď 32/20 °C
streda 17. 7. mierny dážď 31/18 °C
štvrtok 18. 7. slabý dážď 28/17 °C

Materská škola Agátik


hore