Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Materská škola Agátik
Materská škola Agátik

Denný poriadok

Prevádzka MŠ je od  6.30 hod. do 16.30 hod.

6:30

 • hry a činnosti podľa voľby detí /vzdelávacie aktivity/
 • ranný kruh
 • zdravotné, pohybové a relaxačné cvičenia

8:30

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena, desiata/
 • vzdelávacie aktivity
 • pobyt vonku

11:30

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena, obed/
 • odpočinok

14:30 - 16:00

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena, olovrant/
 • vzdelávacie aktivity
 • hry a činnosti podľa výberu detí

16:00 - 16:30

 • hry a činnosti podla výberu detí v zbernej triede Sloník

Denný poriadok má každá trieda upravený podľa veku detí a je umiestnený v priestoroch jednotlivých tried. Prispôsobuje sa konkrétnym činnostiam každého dňa.

Záväzné je dodržanie času pre činnosti zabezpečujúce životosprávu (desiata, obed, olovrant, osobná hygiena).

Materská škola Agátik


hore