Obsah

Aktivity pre predškolákov.

Poznaj svoje telo
ľudské teloMozog  riadi moje telo,
uši počúvajú skvelo.
Nosom voniam pekný kvet,
oči vidia celý svet .
Pod hlavou je krk malý,
na rukách sú veľké svaly.
Na nich máme prstov päť,
spočítame všetko hneď.
V hrudnom koši srdce máme,
do bruška si jedlo dáme.
Nohy skáču- kráčajú,
obe radi  behajú. 

 

 Pochváliť svojimi aktivitami sa môžete na:

tr. KRTKO :       triedakrtko@gmail.com

tr. MRAVČEK : triedamravceky56@gmail.com 

             prezentácia          moje telo           zmysly

                       Stiahnuť prezentáciu                      Zaspievaj si s Mirom Jarošom pesničku              Stiahnuť pracovný list                                                                                              o ľudskom tele. môžeš si aj zatancovať.

                básnička o ľudskom tele                básnička o prštekoch                 básnička-počítanie

                 Stiahnuť básničku                                           Stiahnuť básničku                                              Stiahnuť básničku

                 dokresli a vymaľuj                vystrihni a spoj                 grafomotorika

                   Stiahnuť pracovný list                                 Stiahnuť pracovný list                                 Stiahnuť pracovný list

       hráme sa so slovami        dokresli a vymaľuj            rozcvička

                    Stiahnuť prezentáciu                     Stiahnuť pracovný list                                     Zacvičme si s Fíhou     

                                             bol raz jeden život bol raz jeden život

Príbehy ako vzniká život nájdete na:

SRDCE:  https://www.youtube.com/watch?v=IzuIsrSaVDA&list=PLO3n1zYtchiM649xUYaKgQXwjdFjQhWcR&index=7

OKO: https://www.youtube.com/watch?v=pfCWkCByBYw&list=PLO3n1zYtchiM649xUYaKgQXwjdFjQhWcR&index=14