Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Materská škola Agátik
Materská škola Agátik

elektronický Dotazník k prijatiu dieťaťa do MŠ

Dotazník o dieťati k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ

Vážení rodičia, sme veľmi radi, že Vaše dieťa bude navštevovať našu materskú školu. V záujme bezstresovej adaptácie a lepšieho spoznania Vášho dieťaťa, vyplňte nasledujúci dotazník. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. Vopred ďakujeme.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Navštevovalo Vaše dieťa jasle, MŠ, súkromné zariadenie?
Chodí dieťa vo Vašom sprievode medzi vrstovníkov¬? (detské ihrisko, centrum...)
Ako dieťa nadväzuje kontakt s inými deťmi?
Akú má dieťa slovnú zásobu, ako komunikuje s okolím? (používa len citoslovcia - ham, pa-pa, brm; jednoduché vety...)
Ako vyjadruje dieťa svoje potreby? (hlad, smäd....)
Akým spôsobom dieťa upozorní, že chce cikať, kakať? Potrebu vykonáva na nočník, alebo na záchod?
Vie vaše dieťa samostatne jesť lyžicou? (áno-nie)
Z čoho dieťa pije? (hrnček , fľaša, slamkou... )
Je jedlo, ktoré dieťa odmieta? (ak áno -aké a prečo-negatívny zážitok, alergia, neznášanlivosť...)
Má plienky počas spánku? (áno-nie)
Aký má dieťa rituál pri zaspávaní? (zaspáva s hračkou, s cumľom, s dospelým..)
Do akej miery dieťa ovláda sebaobslužné návyky? (obliekanie, obúvanie, hygienické návyky - samostatne alebo potrebuje pomoc)
Aké hry a činnosti dieťa preferuje? (uprednostňuje napríklad: kreslenie, spev, čítanie, televízne programy, počítač, stavebnice, pomoc dospelým... )
Akú má obľúbenú hračku
Má z niečoho strach? (vysávač, hmyz, hlasné zvuky, cudzí ľudia...)
Je pod odborným lekárskym dohľadom? (napr. kardiológa, neurológa, imunológa
Užíva dieťa pravidelne lieky?(ak áno, tak aké?
Aké má dieťa špeciálne potreby a zlozvyky?
O akú formu pomoci a spolupráce s materskou školou máte záujem? (športové podujatia, brigádnická pomoc, ručné práce, aktivity v triede...)
Prevádzka MŠ je od 6.00hod do 16.30 hod, vyhovuje Vám? (ak nie, aká prevádzka by Vám vyhovovala)
Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil/oboznámila so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Zároveň dávam súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov pre potreby školy v zmysle §11 písm.7 Školského zákona.
Podpis zákonných zástupcov:

označuje povinné pole.

Pred odoslaním žiadosti si pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle

 https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37810511/sk/zakladne-informacie

Materská škola Agátik


hore