Obsah

Aktivity pre 4-5 ročné deti.

výzva
Mamičky pre Vás:   https://www.youtube.com/watch?v=V0ZqWg77mvQ&feature=youtu.be 
mamička                     Namaľujem srdiečko pre mamičku k sviatku,                                   dám jej božtek na líčko, kvietok na pamiatku.                                 V celom svete najviacej, svoju mamku ľúbim,                                  že ju budem poslúchať, to jej tu dnes sľúbim.

 

                                   Pochváliť svojimi aktivitami sa môžete na:

                                   tr. LEVÍK :       triedalevik@gmail.com

                                   tr. MYŠKA :     triedamyska@gmail.com

 

 

 

    básnička             zacvičme si s Fíhou                   puzzle

            Stiahnuť básničku                                Zatancuj si pri pesničke a zisti,                                    Stiahnuť pracovný list

                                                                              ako v nej tancuje mamička.

       grafomotorika                pesnička pre mamičku                   spočítaj kvietky                          tvorivé nápady

     Stiahnuť pracovný list                   Stiahnuť pesničku                     Stiahnuť pracovný list                           Stiahnuť nápady