Obsah

Poznaj svoje telo-predškoláci

Človek ten má zmyslov päť, viem ich všetky naspamäť.
Porátam ich veru tak, je to hmat, čuch, chuť, sluch a zrak.