Obsah

Aktivity pre predškolákov.

Veľká noc

Téma Veľkej noci je viac ako aktuálna, preto aj materiály pre deti sa budú niesť v tomto duchu, Predškoláci si precvičia geometrické tvary, počítanie, skladanie obrázka, lepenie, kreslenie, slovný diktát a mnohé ďalšie činnosti. Deti sa môžu svojimi výtvormi pochváliť kamarátom i pani učiteľkám. Ako? Stačí keď rodič detský výtvor podpíše (napr. Janka L. z tr. Krtko), odfotí a fotku pošle pani učiteľkám na triedny email. 

tr. KRTKO :       triedakrtko@gmail.com

tr. MRAVČEK : triedamravceky56@gmail.com

spočítaj geometrické tvary a zapíš                       vymaľuj                  Vymaľuj obrázok, rozstrihaj, poskladaj a nalep.                     vyfarbi správny počet vajíčok                                                                                                

 Stiahnuť pracovný list                 Stiahnuť pracovný list                  Stiahnuť pracovný list                 Stiahnuť pracovný list

 

pospájaj ohrádky  s rovnakým počtom sliepok a vajíčok                        pospájaj body                      slovný diktát                rozhýbme si telíčko         

Stiahnuť pracovný list                 Stiahnuť pracovný list                     Stiahnuť pracovný list               Stiahnuť pracovný list

 

 

veľkonočný zajko                          osvojiť si text básne, vytlieskať slová na slabiky.                             maľované čítanie                rozprávka:Veľkonočné dobrodružstvo                            

Stiahnuť pracovný list                  Stiahnuť pracovný list                      Stiahnuť pracovný list                Stiahnuť rozprávku