Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Materská škola Agátik
Materská škola Agátik

Oznamy

Zobrazené 61-90 z 180
oznam

OZNAM

Dátum: 28. 11. 2021

VSTUP CUDZÍM OSOBÁM DO PRIESTOROV ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA JE ZAKÁZANÝ ALEBO POVOLENÝ IBA V REŽIME OP (OČKOVANÝ, PREKONANÝ) SO SÚHLASOM RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY. Viac...

Zverejnenie výzvy na voľby členov Rady školy 1

Zverejnenie výzvy na voľby členov Rady školy

Dátum: 26. 10. 2021

Mesto Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľ MŠ Agátová 637 v Liptovskom Mikuláši, vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri MŠ Agátová 637.
Dokument je k nahliadnutiu v prílohe.

dobrotkovo

DOBROTKOVO

Dátum: 30. 9. 2021

Naša materská škola sa zapojila do súťaže "DOBROTKOVO" v ktorej môžeme pre našu materskú školu získať nemalé finančné prostriedky. Veríme, že s Vašou pomocou sa nám to podarí. Bližšie info...

šípky

ZBER ŠÍPOK

Dátum: 27. 9. 2021

Naša materská škola Agátik sa už po štvrtý krát zapojí do projektu ZBER ŠÍPOK S LESMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
Zber bude prebiehať od 27.9. 2021 do 21.10.2021 do 8.00hod. Čerstvé plody šípok treba odvážiť a odovzdať pani učiteľkám v triedach.

logo

Písomné výhlásenie o bezpríznakovosti

Dátum: 31. 8. 2021

Na stránke je zverejnené aktuálne "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti", ktoré odovzdá zákonný zástupca dieťaťa pri prvom nástupe do MŠ a po 3 a viac po sebe nasledujúcich dňoch neprítomnosti dieťaťa v MŠ (vrátane víkendov a sviatkov).

dokumenty

Aktualizácia dokumentov

Dátum: 24. 8. 2021

Na stránke boli aktualizované dokumenty platné pre školský rok 2021/2022: "Školský poriadok" a "Pokyny upravujúce podmienky a organizáciu výchovy a vzdelávania po dobu trvania pandémie COVID-19"

Novinky od nás do Vášho mobilu 1

Novinky od nás do Vášho mobilu

Dátum: 16. 8. 2021

Je tu pre Vás mobilná aplikácia V OBRAZE. Ak ju ešte nemáte stiahnutú, veľmi jednoducho a rýchlo si ju nainštalujete. Táto služba je pre všetkých občanov zdarma.

logo

Stretnutie rodičov novoprijatých detí

Dátum: 9. 8. 2021

Dňa 26.8.2021 (štvrtok) o 13:00 hod sa uskutoční stretnutie rodičov novoprijatých detí v školskom roku 2021/2022 v jedálni MŠ, kde sa rodičia dozvedia bližšie informácie o nástupe ich dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 2.9.2021 a pokyny k platbám (platby za stravu a školné). Viac...

logo

Prevádzka materskej školy

Dátum: 1. 7. 2021

Materská škola Agátová je počas letných prázdnin v prevádzke od 1.7.2021 do 16.7.2021. Prevádzka v školskom roku 2021/2022 začína 2.9.2021.

učíme sa von

Deň vyučovania vonku

Dátum: 16. 5. 2021

Naša materská škola sa 20.mája 2021 zapojí svojimi vzdelávacími aktivitami realizovanými v areáli MŠ a blízkom okolí do Dňa vyučovania vonku (Outdoor classroom day)

logo

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Dátum: 6. 5. 2021

Riaditeľka Materskej školy - Agátik zverejňuje ponuku voľného pracovného miesta na pozíciu: UĆITEĹ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA. Bližšie informácie TU:

covid

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA O BEZINFEKČNOSTI

Dátum: 30. 4. 2021

Od 3.5.2021 zákonný zástupca dieťaťa pri prvom nástupe a pri
prerušení dochádzky na viac 3dni (vrátane víkendov a sviatkov) odovzdá triednej učiteľke Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Viac...

zápis

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA šk.rok 2021/2022

Dátum: 8. 4. 2021

- bude prebiehať od 3.5. do 7.5.2021. Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2021 a žiadosť sú zverejnené na webovej stránke našej materskej školy. Viac...

vp

Prevádzka MŠ počas veľkonočných prázdnin

Dátum: 31. 3. 2021

Počas veľkonočných prázdnin 1.4. a 6.4.2021 bude MŠ Agátik v prevádzke pre prihlásené deti, ktoré sú rozdelené do tried Sloník a Mravček (v hlavnom vchode MŠ).
Prevádzka MŠ v štandardnom režime bude pokračovať 7.4.2021 (streda).

mravček

UKONČENIE KARANTÉNY

Dátum: 19. 3. 2021

Dňom 19.3.2021 končí karanténa v triede MRAVČEK. Prevádzka sa začne 22.3.2021, deti budú automaticky od tohoto dňa prihlásené na stravu.

logo

Prevádzka MŠ od 8.3.2021

Dátum: 6. 3. 2021

Od pondelka 8.3.2021 môžu do MŠ nastúpiť všetky deti (ktorých rodičia prejavia záujem). Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa v MŠ je povinný preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. Viac...

logo

NOVÉ OPATRENIA VLÁDY

Dátum: 1. 3. 2021

Na základe nových opatrení vlády SR bude od 3.3. 2021 MŠ pravdepodobne otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo tých, ktorým povaha práce nedovoľuje vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

2%

Vážení rodičia.

Dátum: 19. 2. 2021

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o venovanie 2% z Vašej dane v prospech OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA AGÁTIK-VESELÁ ŠKÔLKA. Ďakujeme. viac na ...

hurá

OTVÁRAME BRÁNY NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY AGÁTIK

Dátum: 4. 2. 2021

Od pondelka 8.2.2021 otvára materská škola Agátik všetkých sedem tried. Podmienkou pre nástup dieťaťa do materskej školy je negatívny test na COVID-19 jedného zákonného zástupcu, a čestné vyhlásenie o negatívnom teste na COVID-19.

logo

0ZNAM

Dátum: 27. 1. 2021

Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie rozhodnutím Mesta Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľa, bude MŠ Agátová od 1.2.2021 zatvorená. Prihlásené deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce, budú zaradené do MŠ Kláštorná.

sme doma

ZASE SME DOMA

Dátum: 24. 1. 2021

Je to skoro rok od vtedy, kedy sme na našej webovej stránke vytvorili záložku "SME DOMA" Aj teraz počas týždňov, kedy bude naša MŠ zatvorená budeme Vám ponúkať niekoľko vzdelávacích aktivít pre deti. Aktivity, ktoré pripravíme, sú dobrovoľné, nemusíte ich vypracovať všetky. Vyberte si tie, ktoré sa Vám a Vašim deťom páčia. Nechajte deti pracovať aj samostatne, uvidíte - sú šikovné, iste to zvládnu.

logo

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Dátum: 22. 1. 2021

RIADITEĽKA MŚ AGÁTIK ZVEREJŇUJE PONUKU VOĽNÉHHO PRACOVNÉHO MIESTA NA POZÍCIU:
UĆITEĹ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA. Bližšie informácie TU:

logo

OZNAM

Dátum: 21. 1. 2021

Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie rozhodnutím Mesta Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľa, bude MŠ Agátová od 25.1.2021 zatvorená. Prihlásené deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce, budú zaradené do MŠ Kláštorná.

logo

OZNAM

Dátum: 14. 1. 2021

Od 18.1.2021 z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie ostáva MŠ Agátik v rovnakom prevázdkovom režime ako tento týždeň - t.j.len pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

logo

OZNAM

Dátum: 9. 1. 2021

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie bude Materská škola Agátik od 11.1.2021 v prevádzke len pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Prosíme rodičov, aby sa pri odovzdaní dieťaťa preukázali potvrdením o výkone práce od zamestnávateľa a aby sledovali informácie na stránke www.agatik.sk vzhľadom na rýchlo sa meniace epidemiologické nariadenia.

€

ZMENA POPLATKOV

Dátum: 2. 1. 2021

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č.15/2020/VZN platného od 1.1.2021 sa upravuje príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. Výška príspevku je mesačne 20€/na dieťa-jednotne pre všetky deti . Školné sa neuhrádza za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (predškoláci). Úplné znenie VZN tu:

zvonček

Vianočný pozdrav detí MŠ Agátik

Dátum: 17. 12. 2020

Milí rodičia, blížia sa Vianoce - sviatky pokoja, lásky, vzájomného porozumenia, stretávania sa. Momentálna situácia však nedovoľuje pozvať Vás k nám do materskej školy, preto sme s deťmi pripravili pre Vás malé prekvapenie.
Každý deň až do Štedrého dňa prinesú vianočný pozdrav do Vašich domovov deti jednej z našich tried. 24.12.2020 na Vás čaká malý bonus - "Ako sme pripravovali vianočné prekvapenie"

pozdrav

Pozdravy pre seniorov

Dátum: 14. 12. 2020

Naša materská škola sa zapojila do výzvy mesta Liptovský Mikuláš. Pani učiteľky so svojimi deťmi zhotovili vianočné pozdravy pre seniorov, ktorí vianočné sviatky strávia v zariadeniach sociálnych služieb mesta. Časť pozdravov sme doručili i do Centra sociálnych služieb ANIMA na Podbrezinách.

jesenné prázdniny

JESENNÉ PRÁZDNINY

Dátum: 26. 10. 2020

Oznamujem rodičom detí, že MŠ Agátik bude počas jesenných prázdnin 6.11. a 9.11.2020 z rozhodnutia zriaďovateľa pre nízky počet prihlásených detí ZATVORENÁ.
Prevádzka MŠ po druhom kole celoplošného testovania bude pokračovať 10.11.2020 (utorok). Viac...

Oznam 1

Oznam

Dátum: 17. 10. 2020

Na základe informácie od spoločnosti LESY Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že projekt ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SR sa z dôvodu zlého počasia a aj nepriaznivej pandemickej situácie skončil o týždeň skôr v piatok 16. októbra 2020. Vyhodnotenie prebehne v plánovanom termíne. Rodičom a deťom, ktorí sa do zberu zapojili ďakujeme.

Zobrazené 61-90 z 180

Materská škola Agátik


hore