Obsah

Aktivity pre 4-5 ročné deti.

Čo sa skrýva v tráve

maľované čítanie

Pochváliť svojimi aktivitami sa môžete na:   tr. LEVÍK :       triedalevik@gmail.com

                                                                        tr. MYŠKA :     triedamyska@gmail.com

    básničky                      grafomotorika                    hádanky                 grafomotorika

       Stiahnuť básničky                      Stiahnuť pracovný list                        Stiahnuť hádanky                 Stiahnuť pracovný list

    lieta-nelieta                   počítanie húseničky                         počítanie zvieratká              počítanie na lúke
    Stiahnuť pracovný list                 Stiahnuť pracovný list                       Stiahnuť pracovný list            Stiahnuť pracovný list

     počítanie lienky                  puzzle                       s lupou do prírody                 správne spoj

    Stiahnuť pracovný list               Stiahnuť pracovný list                      Stiahnuť pracovný list               Stiahnuť pracovný list

           tvoríme s radosťou                nájdi tieň                      pesnička Chrobáčikovia

                         Stiahnuť nápady                                Stiahnuť pracovný list                        Pozri si pesničku chrobáčikovia.                                                                                                                                                      Môžeš si aj zatancovať. Skús pomenovať ,                                                                                                                                                    aký hmyz si tam uvidel/uvidela?

               rozprávka

                 Pozri si rozprávku o včielke Maji                                                                                                                                                           - skús rodičom porozprávať o čom rozprávka bola                                                                                                                           - koľko živočíchov čo žijú na lúke si tam videl/videla?